Ir-Regolament Ewropew dwar Is-Successjoni

Deskrizzjoni

L-għan ta’dan il-kors huwa li jingħata tagħrif ġenerali dwar il-karatteristiċi ewlenin tar-Regolament (UE) Numru 650/2012 u l-emendi fil-Liġi Maltija li sejrin jidħlu fis-seħħ f’Awwissu li ġej. Fost il-materji li sejrin jiġu trattati hemm it-tifsira ta’ suċċessjoni transkonfinali, il-ġurisdizzjoni, il-liġi applikabbli, il-forom ta’ testmenti u ċ-ċertifikati Ewropej tas-Suċċessjoni.

Lecturers: Dr. Chris Falzon Scerri; Not. Dr. Annalise Micallef

Certifikat

Jinhareg ċertifikat ta ‘ attendenza lill-parteċipanti kollha li jattendu s-sessjoni.

Post, Data u Hin

Il-Gimgha 3 ta’ Lulju, 2015 (FULLY BOOKED)
1
300 – 1330hrs, Registrazzjoni
1330 – 1600hrs, Sessjoni
Phoenicia Hotel, Il-Floriana FRN1478, Malta

Il-Gimgha 10 ta’ Lulju, 2015 ((FULLY BOOKED))
1300 – 1330hrs, Registrazzjoni
1330 – 1600hrs, Sessjoni
Institute of Legal Studies 19/12 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta

Prezz

€30 (rata sussidjata għan-Nutara); cheques indirizati lil Kunsill Nutarili ta’ Malta u mibgħuta lill Institute of Legal Studies 19/12 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta

Registrazzjoni

Jekk inti interessat ġentilment uża l- online registration form.

Din is-sessjoni hija miftuha biss ghan-nutara u ser issir bil-Malti.

Image courtesy of artzsamui at FreeDigitalPhotos.net
View printable version