Monthly Archives: June 2015

Ir-Regolament Ewropew dwar Is-Successjoni

L-għan ta’dan il-kors huwa li jingħata tagħrif ġenerali dwar il-karatteristiċi ewlenin tar-Regolament (UE) Numru 650/2012 u l-emendi fil-Liġi Maltija li sejrin jidħlu fis-seħħ f’Awwissu li ġej. Fost il-materji li sejrin jiġu trattati hemm it-tifsira ta’ suċċessjoni transkonfinali, il-ġurisdizzjoni, il-liġi applikabbli, il-forom ta’ testmenti u ċ-ċertifikati Ewropej tas-Suċċessjoni. Continue reading

Posted in Courses | Comments Off on Ir-Regolament Ewropew dwar Is-Successjoni

Understanding the Testamentary Trust

This session will focus on the distinct features of the testamentary trust and when this should be used instead of the trust inter vivos. It will also analyse whether a Trustee should be nominated a universal heir or a legatee and whether a beneficiary has the same rights and obligations as an heir or legatee. The acceptance of testamentary dispositions by the Trustee will also be discussed. Continue reading

Posted in Courses | Comments Off on Understanding the Testamentary Trust